Menu

אישור בטיחות לאזורי בילוי

מסעדה/ מלון/ קניון/ פאב?

אנו נכין עבורכם תכנית בטיחות מבנים למשטרה במהירות, במיומנות ובמחיר שיניח את דעתכם. תכנית הבטיחות מסייעת לעמידה בדרישות הבטיחות, הביטחון וביטוח העסק, לטובת בעל העסק והשוהים בו.

מהו אישור בטיחות לאזורי בילוי ?
הכנת תכנית עבודה לביצוע יעיל של תכנית הבטיחות להבטחת קבלת אישור בטיחות לאזורי בילוי, מלונות, מסעדות, מוסדות ציבור וחברות. לאחר ביצוע אפיון הדרישות, ניגש יועץ הבטיחות של חברת M הבטיחות שרות והדרכה להכנת התשתית לתכנית בטיחות מבנים הכולל את ריכוז המסמכים הדרושים. 

התכנית מצביעה באופן ידידותי על פערים בין הרצוי למצוי במטרה לתקן ולהגיש את תכנית הבטיחות או תיק השטח למשטרה לאישור. התוכנית מצביעה על היבטי סיכון כגון: המבנה עצמו, מיכלי או מצבורי גז, חומ"ס, תאורת חירום, שילוט, תכנית אבטחה.

מה כוללת תכנית בטיחות מבנים למשטרה?

בתוספת לצו רישוי (עסקים טעוני רישוי התשע"ב 2012) מופיעים בתי מלון, קניונים, מסעדות פאבים מועדונים ועוד, כמי שנדרשים לאישור המחלקה לרישוי עסקים של משטרת ישראל. הדרישות מפורטות ע"פ מספרי פריטי אישור המותאמות לבית העסק ובהם: אישור בטיחות למבנה, הכנת תכנית בטיחות מבנים למשטרה, תיק שטח למשטרה, אישור בעל מקצוע מוסמך ועוד…

יועץ הבטיחות יפרט בין היתר:

 • פרטי העסק וכתובתו
 • פרטים פרטי בעל העסק
 • תפוסת קהל
 • כניסות, יציאות, מעברי מילוט, מרחקי הליכה
 • גישה לרכבי חירום
 • פריטי רישוי נוספים כגון: משקאות אלכוהוליים ועוד.

מטרת התיק: לספק הגנה לאוכלוסייה השוהה בבית העסק, עובדים ואורחים ולקבל את אישור הרשויות. עד כה הכינה והגישה חברתנו תיקי בטיחות למשטרה למגוון בתי עסק בכל רחבי הארץ. כל התיקים אושרו על ידי המחלקה לרישוי עסקי של משטרת ישראל.

בין לקוחותינו:

 • בתי מלון
 • קניונים
 • מסעדות
 • חניונים
 • פאבים
 • אולמות שמחה
 • גלריות

צרו קשר עם M הבטיחות שרות והדרכה כי הבטיחות והבריאות זו המקצועיות שלנו!

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

Menu