הדרכת לעבודה בגובה

תחומי פעילות

:רשימת הגדרות לסוגי עבודות של עובד בגובה – כללי הינה
על סולם
מתוך סלים להרמת אדם
מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים
בתוך מקום מוקף
מעל לפיגומים נייחים
מעל גגות
מעל מבנה קונסטרוקציה
ב – 1.11.2008 נכנסה לתוקפה תקנת הבטיחות לעבודה בגובה.
תקנת הבטיחות לעבודה בגובה, מגדירה באופן כללי: "עבודה שבשלה עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים ".  
כלומר; 2 מטר פלוס מינוס. ירידה לחפירה, ביוב, בור טיפולים. יהיה על אותו עובד לעבור הסמכה לעבודה בגובה.

חברתינו מבצעת הדרכות בטיחות בגובה: בבית הלקוח, בחברה ובאתר הבנייה
לחברה קיימים 2 מרכזי הדרכה הפעילים גם בשישי בת"א ובנתניה
ההדרכות מבוצעות על – ידי מדריכים מוסמכים לעבודה בגובה מטעם משרד התמ"ת

לכל עובד יינתנו 2 תעודות הסמכה
הראשונה – הסמכת עבודה בגובה
והשנייה – כרטיס אישי מגנטי לכל עובד