Menu

הדרכת בטיחות למנהלים

בהתאם לפסיקת בית המשפט: "מנהל בכל רמה חייב לעשות כל שביכולתו, באמצעים הסבירים העומדים לרשותו, על-מנת למנוע פגיעה בעובד ו/או בבריאותו".

אחריות מנהלים מייצרת שכבה נוספת של אחריות. מדובר באחריות פלילית עקיפה של מנהל בגין עבירות שבוצעו על ידי עובדיו, או שהתרחשו במקום עבודתו של המנהל ונמצאות תחת אחריותו.

הטלת האחריות הפלילית למנהלים מתבססת כי המנהל הוא בעל היכולת הטובה ביותר לשלוט בפעולותיו של העובדים ובעל היכולת לפקח על הפעילות השוטפת.. המנהל הוא זה שיכול לתת הוראות, ליצור סביבת עבודה בטוחה יותר, לקבוע נהלים וסטנדרטים מסוימים.

אנו ממליצים להדריך מנהלים במטרה שיבינו (ויפנימו) את הסמכות שניתנה בידיהם מצד אחד, ואת חובתם לגלות אחריות כלפי עובדיהם מצד שני. הדרכת מנהלים עשויה להימשך בין 90 דקות ועד להשתלמות של 6 שעות – בהתאם לדרישת הלקוח והיא מתאימה למנהלים בכל הרמות.

נושאים אפשריים להדרכת מנהלים:

 • מושגי יסוד בבטיחות (סיכון, מפגע, סקר סיכונים, הערכת סיכונים, ניהול בטיחות ועוד).
 • חוקים ותקנות עיקריים בבטיחות (דרישות עיקריות של החוק בתחום הבטיחות במקום העבודה).
 • אחריות המנהל, סמכות המנהל – ומה שביניהם… ומה החוק חושב על כך???
 • חובות המנהל מול חובות העובד וזכויותיו.
 • כלים להתמודדות עם "עובדים בעייתיים" ("אין עובדים בעייתיים, יש מנהלים לא סמכותיים").
 • כיצד יכולה וועדת הבטיחות (החוק) לסייע למנהל אל מול העובדים.
 • נושאים נוספים בתיאום מראש.

האחריות הפלילית של מנהלים ונושאי משרה בעת תאונת עבודה

הדרך הטובה והנכונה של מנהלים ונושאי משרה להתמודד עם האחריות הפלילית של החלה עליהם בתחום הבטיחות בעבודה, הינה לבנות תוכנית אכיפה/תוכנית לניהול מערך הבטיחות

כותרות העיתונים מבשרות בתדירות גבוהה על תאונות עבודה המתרחשות במקומות עבודה ועל הפגיעות בעובדים, פגיעות שפעמים רבות מסתיימות גם במוות. לא אחת, מנהלים ונושאי תפקידים במקומות העבודה, מוצאים את עצמם עומדים בפני תביעות פליליות המוגשות נגדם. עו"ד גב' גלי לוי, התובעת הראשית במשרד הכלכלה הגיבה על פסק דין שהרשיע בעלי חברה בחיפה בעברות בטיחות בעבודה וכך היא אמרה: "שמירה על הוראות הבטיחות בעבודה חשובה למעבידים לא פחות מאשר לעובדים. בטיחות ובריאות העובדים צריכה להיות בראש מעייניו של המעסיק ושל נושאי המשרה הרלוונטיים. המסר שיצא מפתחו של בית הדין לעבודה הוא מסר ברור ומרתיע שיסייע במאבק להגברת הציות להוראות החקיקה בטיחות בעבודה".

קצת נתונים על תאונות עבודה

 • בכל שנה נהרגים בתאונות עבודה בממוצע כשישים עובדים.
 • כשבעים אלף עובדים בשנה, מקבלים מביטוח לאומי דמי פגיעה.
 • ביטח לאומי משלם בממוצע כ- 2.7 מיליארד שקלים לנפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

מי הם נושאי המשרה ומהי האחריות שלהם?

בפקודת החברות קיימות מספר הגדרות לנושאי המשרה האחראים, בין השאר, על נושאי הבטיחות במפעל.

הגדרת נושאי המשרה כוללת את כל בעלי התפקידים האחראים על עיצוב הארגון, על הפעילות בארגון, הן כלפי חוץ והן כלפי פנים, וכל בעל סמכות הכפוף במישרין למנכ"ל וממלא תפקיד בחברה. החוק מפרט מספר נושאי משרות כמו דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנכ"ל, סגן מנהל ועוד. בפקודת הבטיחות, ישנה הגדרה הרבה יותר רחבה לנושאי משרה היא כוללת גם תפקידים יותר זוטרים כגון: כל מנהל ופקיד אחראי.

בכל מצב שבו מתרחשת תאונת עבודה במקום העבודה חשופים נושאי המשרה לתביעה פלילית מעצם היותם אחראיים על הפעילות הספציפית ועל העובדים. אחריות זו בחוק נקראת "אחריות שלוחית", התביעה הפלילית נגד נושא המשרה לא באה עקב כך שהוא אישית עבר על החוק, אלא עקב כך שהוא "שלח" (היה אחראי), עובד לבצע עבודה בניגוד לדרישות החוק, ומכאן גם ההגדרה "אחריות שלוחית".

בתביעה פלילית רגילה (גניבה, רצח, מרמה וכדומה), אנו מכירים את המושג "הנתבע זכאי, עד שתוכח אשמתו בבית משפט". בתביעה כזו, הפרקליטות, צריכה להוכיח שני דברים: שהנאשם תכנן את העבירה וכן שהוא ביצע אותה. ברגע ששני נושאים אלה מוכחים בבית משפט הנתבע יוצא אשם בדין פלילי.

בתחום חוקי הבטיחות, בהם יש לנושאי משרה "אחריות שלוחית", ניתן לומר שהתהליך הפוך לגמרי. הנתבע "אשם", והוא צריך להוכיח בבית משפט את חפותו (תהליך הרבה יותר קשה ומורכב מתהליך האשמה בדין פלילי רגיל), הנאשם צריך להוכיח שני דברים: ראשית, שהוא נקט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע את העבירה, שנית, שהעבירה בוצעה שלא בידיעתו וללא העלמת עין שלו.

הסיבה בגללה מוטלת אחריות שלוחית על נושאי המשרות נועדה למספר מטרות:

 • להעלות את רמת הזהירות של מנהלים ונושאי משרה במטרה לצמצם את מספר תאונות העבודה ומחלות המקצוע.
 • להבטיח כי הארגון ימלא את חוקי הבטיחות, ומנהלים לא יוכלו ל"התחבא" תחת כסות הארגון כאשר מבוצעות עברות על החוק, אלא יהיו אחראיים בפני החוק על מחדליהם.

מהן הסיבות להפרת תקנות הבטיחות?

נושא הבטיחות נתפס בעיני המנהלים ונושאי משרה כהשקעה שלא מחזירה את עצמה, כדרישות שמעקבות את תהליכי העבודה.

נושאי הבטיחות אינם עומדים על סדר היום ואינם בסדרי עדיפות של המנהלים ונושאי משרה ופעמים רבות הם אינם מטופלים.

מנהלים ונושאי משרה רבים אינם מודעים כלל לחוקי הבטיחות ומהי אחריותם החוקית כלפי שלומם ובריאותם של העובדים עליהם הן אחראיים. פעילות העובדים מתבצעת מתוך הרגל תוך סיכון העובד, הארגון והמנהלים.

כתוצאה מכך, קיים קושי של ארגונים, מנהלים ונושאי משרה ליישם את החוקים והתקנות בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה.

כיצד יכולים מנהלים ונושאי משרה להתמודד עם האחריות הפלילית בתחום הבטיחות בעבודה.

הדרך הטובה והנכונה של מנהלים ונושאי משרה להתמודד עם האחריות הפלילית של החלה עליהם בתחום הבטיחות בעבודה, הינה לבנות תוכנית אכיפה/ תוכנית לניהול מערך הבטיחות

הצלחת בנייה ויישום תוכנית "לניהול הבטיחות" יעילה ואיכותית, תלויה בארבעה מרכיבים מרכזיים:

 • מחויבות ושותפות ההנהלה לנושא הבטיחות והגיהות בעבודה.
 • בניית תוכניות ונהלים מותאמים לארגון/למערכת בנושא בטיחות וגיהות בעבודה.
 • הכשרה, הסברה והטמעה בקרב המנהלים והעובדים בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה.
 • הקמת מערכת פיקוח, בקרה, דיווח ותיקון ליקויים.

ניתן לתאם הדרכה גם בשעות אחה"צ והערב, ביום ו' ואצל הלקוח

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

Menu