Menu

הדרכת כיבוי אש

אש, שריפה ועשן נחשבים לבעיית הבטיחות הגדולה ביותר, לא רק בתעשייה אלא גם אצלנו בבית. 

הנזק העלול להיגרם לדירה/ בית/ ארגון בנפש ורכוש עלול להיות עצום ולעיתים בלתי הפיך.

עשן שריפה הינו רעיל ביותר ורוב נפגעי השריפות הינם נפגעים משאיפת עשן. 

הדרכת בטיחות אש נותנת מענה מקצועי באשר לסיכוני האש, מלמדת את העובדים איך למנוע שריפות ואיך להתמודד איתן בשעת חירום.
אחריות המעסיק כלפי העובדים מחייבת אותו להעביר הדרכת בטיחות אש לעובדים אחת לשנה ולתרגל אותם בכללי התמודדות עם שריפה.
ההדרכות מועברות על יד מדריך כיבוי אש מוסמך על ידי שירותי כבאות והצלה.

בסיום ההדרכה ניתן אישור על ביצוע ההדרכה, אישור העונה לדרישות של שירותי הכבאות וההצלה.

נושאי הדרכת בטיחות אש:

  • כללי – נתונים על תאונות עבודה בארץ, מושגי יסוד בבטיחות : תאונת עבודה, גיהות מחלת מקצוע, סיכון ומפגע וכדומה.
  • מהות האש, משולש האש (הגורמים לבעירת האש), ושלושת שיטות הכיבוי.
  • כללי התמודדות עם שריפה.
  • הכרת הגורמים המציתים.
  • סוגי הדליקות, התנהגות החום והעשן וההתנהגות בזמן הדליקה.
  • מערכות לגילוי וכיבוי אש, ציוד לכיבוי אש  (מטפים, עמדות כיבוי, מערכת גילוי אש ועשן, ספרינקלרים), הפעלת ציוד מגן בזמן שריפה.
  • שיטות כיבוי (בידוד, השנקה וקירור).
  • תרגול כיבוי אש בעזרת מטפה- מצבי חירום וכללי התמודדות עם מצבי חירום. פינוי אנשים במקרה חירום.
  • בטיחות בחשמל ומניעת שריפות חשמל.

הצטרפו אל מעסיקים רבים שהצליחו למנוע נזקי אש!

חברת M הבטיחות שרות והדרכה מעבירה הדרכות כיבוי אש למגוון רחב של אוכלוסיות וארגונים בכל רחבי הארץ.

הדרכת כיבוי אש מועברת על ידי מדריך כיבוי אש המוכר על ידי שירותי כבאות והצלה. ההדרכות מועברות בליווי מצגות באיכות גבוהה, סרטים, סרטונים ודוגמות אקטואליות. ההדרכות  מתקיימות בכל רחבי הארץ ומועברות באופן תמציתי ותכליתי.

בסיום ההדרכה ניתן אישור על ביצוע ההדרכה, אישור העונה לדרישות של שירותי הכבאות וההצלה.

ניתן לתאם הדרכה גם בשעות אחה"צ והערב, ביום ו' ואצל הלקוח

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

Menu