Menu

הדרכת מגישי עזרה ראשונה

ההדרכה הינה בהתאם לדרישות התקנות הבטיחות בעבודה ואף משמשת כפעילות העשרה ורווחה לעובדים הכוללת תכנים רלוונטיים למצבי חירום רפואיים העלולים להתרחש בעבודה, ברחוב ובבית. ניתן להתאים את ההדרכה לפי קהל היעד.

קהל היעד:

עובדי הנהלה ומשרד, עובדי ייצור, עובדי מחסן, מנהלי מחלקות ו/או סניפים, עובדי קבלת קהל ומכירות, שירות ומכירה, אנשי ביטחון וצוות חרום מפעלי, עובדי שטח, נהגים, וכלל העובדים בחברה.

כמו כן, ההדרכה מתאימה גם ל: מדריכי ספורט, עובדי הוראה וגננות, מדריכי ירי וסקיפרים.

מסגרת ההדרכה:

היקף הדרכת עזרה ראשונה נקבע בהתאם לתכנים הרצויים, יכולת התקציב והזמן:

 • השתלמות עזרה ראשונה של 3-4 שעות (מפגש אחד).
 • השתלמות עזרה ראשונה של 6-8 שעות (1-2 מפגשים).
 • קורס עזרה ראשונה של 22 שעות אקדמיות (2-4 מפגשים) – הסמכה כ"מגיש מאומן" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.
 • קורס עזרה ראשונה של 44 שעות אקדמיות (4-8 מפגשים) – הסמכה כ"מגיש מאומן" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.

תכני ההדרכה:

בהדרכה ניתן לשלב את התכנים הבאים:

 • החייאה בסיסית.
 • החייאת ילדים ותינוקות.
 • עצירת שטפי דם.
 • כוויות.
 • טיפול בפציעות קלות.
 • שברים.
 • פגיעות עמוד שדרה.
 • התעלפות.
 • מחלות לב וכלי-דם.
 • התחשמלות.
 • הרעלות.
 • פרכוסים.
 • פגיעות ראש.
 • חנק מגוף-זר.
 • טביעה.
 • אירוע מוחי.
 • פגיעות מחומרים כימיים.
 • הכשות ועקיצות בעלי-חיים.
 • אירוע רב נפגעים.
 • התייבשות ומכת חום.

ניתן לשלב תכנים נוספים וכן תכנים הנוגעים לעזרה ראשונה בילדים ותינוקות בהתאם לקהל היעד ולבקשת הלקוח.

מאפיינים כלליים:

ההדרכה מועברת בעזרת מצגת ממוחשבת המשלבת סרטונים מרתקים וכוללת הדגמה ותרגול של המשתתפים על בובות החייאה ובעזרת ציוד חבישה וקיבוע.
לצורך העברה מיטבית של החומר ואפשרות תרגול מספקת מספר המשתתפים המומלץ בהדרכת עזרה ראשונה הוא עד 25 משתתפים.

את ההדרכה ניתן לקיים אצל הלקוח בכל רחבי הארץ.
מועד ושעת ההדרכה נקבע על-ידי הלקוח בגמישות מלאה, ניתן לקיים הדרכה גם בימי שישי ובשעות אחה"צ והערב.

תעודות השתתפות אישיות מונפקות לכל המשתתפים בהדרכה.

ניתן לתאם הדרכה גם בשעות אחה"צ והערב, ביום ו' ואצל הלקוח

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

Menu