Menu

הדרכת עגורנאי שער/גשר

הדרכת עגורנאי שער/גשר(עד 1,000 ק"ג)

התשובה לשאלה זו תלויה כמובן בסוג העגורן שברצונך להפעיל. למעשה, לשאלה זו יש 5 תשובות אפשריות ואליהן ניתן להגיע ע"י מענה על מספר שאלות פשוטות. לשם כך, סידרנו את השאלות בעץ לוגי אשר יעזור לכם בבחירה:

pastedGraphic.png

           רשיון ב'                        רשיון ד'                     רשיון א'                     רשיון ג'                     תעודת מינוי

כמו כן, ההדרכה מתאימה גם ל: מדריכי ספורט, עובדי הוראה וגננות, מדריכי ירי וסקיפרים.

תכנית לימוד להדרכת מכונות הרמה אחרות:

1. החוק ומושגי יסוד 

פקודת הבטיחות בעבודה

תקנות להסמכת עגורנאים

יציבות ושיטות ייצוב ועומס עבודה

2. היכר עגורנים, אביזרים ומכונת ההרמה 

סוגים, מרכיבים ומערכות

היכר מכונת ההרמה

אביזרי הרמה ומתלים, טבלאות עומסי עבודה

3. בטיחות בהפעלה

בדיקות לפני הפעלה ולפני הרמה

תנועות עם המטען והוראות בטיחות

4. מבחן עיוני ומבחן מעשי לכל חניך 

*במידה וההדרכה הינה על שתי מכונות הרמה או יותר

זמן הבחונות מתארך ומותאם לסוג המכונה ולסוג הבחינה.

סה"כ: 5 שעות לימוד

דרישות קבלה:

גיל 18 ומעלה.
הערה: בתום ההדרכה על נציג המפעל הממנה את העובד לעבוד על הכלי, למלא ולחתום על תעודת מינוי פנים מפעלית.

תעודת סיום:

תעודת מינוי פנים מפעלית

מיקום ההדרכה:

אצל הלקוח, ניתן לתאם הדרכה גם בימי ו'

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

Menu