Menu

הדרכת ריענון מלגזנים

תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים משנת 1999 (תקנה 3 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999) מחייבות את המעסיק לקיים הדרכות בדבר מניעת סיכונים לכל העובדים באמצעות בעל מקצוע מתאים ולחזור על ההדרכות לפחות אחת לשנה.
למרות תהליך ההכשרה שעובר כל מפעיל, ככל שעובר הזמן אנו מתרחקים מהחומר שלמדנו והופכים לפחות רגישים ולעיתים גם פחות זהירים.
הדרכת ריענון מלגזנים אינה מהווה תחליף לרישיון נהיגה על מלגזה, אלא הדרכת ריענון שנתי כמחויב לפי החוק לבעלי היתר קיים לנהיגה על מלגזה.

במסגרת הריענון השנתי נלמדים הנושאים הבאים:

 • דרישות החוק
 • חידושים בתקנות התעבורה ופקודת הבטיחות
 • בטיחות בהפעלת מלגזה
 • הסיכונים בהפעלת המלגזה
 • הכוחות הפועלים על המלגזה
 • תח"ש(תחום חוסר שליטה) והתנהגות במצב חירום(התהפכות המלגזה)
 • טיפול ואחזקה
 • ניתוח תאונות
 • טעינה ופריקת מטען
 • כללי הבטיחות בהרמת אדם בסל אדם
 • גורמי תאונה ואיבודי שליטה.
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול ועייפות
 • חשיבות חגורת הבטיחות

למה כל כך חשוב לקיים את  הריענון ?

 • כדי לעמוד בדרישות החוק.
 • כיון שבקורס מלגזה לומדים על סיכונים כללים והפעלת המלגזה באופן כללי. בריענון ניתנת ההזדמנות לעובדים ללמוד על הסיכונים הספציפיים והמיוחדים הקיימים במפעל בו הם עובדים ויינתנו להם הכלים למזער ולהימנע מהם.
 • למרות תהליך ההכשרה שעובר כל מפעיל, ככל שעובר הזמן אנו מתרחקים מהחומר שלמדנו והופכים לפחות רגישים ולעיתים גם פחות זהירים.
 • כדי לחזור ולהזכיר לעובדים מה הם הרגלים נכונים בנהיגת מלגזה, פריקה וטעינה של סחורה, עצירה עמידה וחנייה  במלגזה והתחשבות בגורמים נוספים במפעל.
 • כדי להביא לידיעת העובדים חוקים ותקנות חדשים שיצאו, כאלו שהם אינם מודעים להם.
 • כדי לנתח תאונות מלגזה שקרו לאחרונה ולוודא כי לא יקרו בשנית.
 • כדי לתת מענה מקצועי ויעיל לשאלות ונושאים לא ברורים לעובדים.
 • במידה ותתרחש תאונה במפעל, יבדקו האם מנהל המפעל ועובדיו עמדו בחוקי משרד הרישוי ומשרד הכלכלה (משרד התמ"ת לשעבר).

ניתן לתאם הדרכה גם בשעות אחה"צ והערב, ביום ו' ואצל הלקוח

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

Menu