Menu

מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

בטיחות בבתי ספר, גני ילדים וקייטנות

בשנים האחרונות גוברת המודעות לדרישות משרד החינוך ליישם רמת בטיחות נאותה במוסדות חינוך (בתי ספר, גני ילדים וקייטנות). בהתאם לכך החלו בשלטון המקומי ובגופים כגון ויצ"ו ונעמ"ת, לערוך מבדקי בטיחות שנתיים במוסדות החינוך שבתחום אחריותם, במטרה לשפר את הבטיחות בגני הילדים וכן בטיחות בבתי הספר. מבדק הבטיחות בבית הספר או מבדק הבטיחות בגני ילדים, בוחן מגוון רחב של נושאים בטיחותיים הקשורים בשלומם ובריאותם של הילדים. החל מהחצר, מתקנים, צמחייה, גדרות ובהמשך דלתות, חלונות, תאורה, חשמל, בטיחות אש, בטיחות במטבח וכדומה.

המבדק בוחן את התאמת המוסד החינוכי לדרישות הבטיחות, כפי שמופיעות בחוזר מנכ"ל.

אביהו מיכאלוביץ מוסמך ובעל אישור כשירות בתוקף מטעם מכון התקנים כעורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך ומבצע את מבדקי הבטיחות בהתאם לדרישות משרד החינוך, כפי שמופיעות בחוזר מנכ"ל.

מבדקי בטיחות במוסדות חינוך כוללים סקירת נתונים כגון:

מיקום ודרכי גישה, חניית כלי רכב ואופניים. החצר כולל גינון, שערים, גדרות. מתקני משחקים, מתקני אשפה ומשק. מערכות לאספקת מים וסילוק ביוב. מבנה – מסדרונות, מדרגות ורמפות במבנה, חומרי בנייה וגימור, ריצוף, חלונות, דלתות. ריכוז אישורים לציוד ומערכות – בטיחות אש, מערכות חשמל ועוד…

בסיום המבדק מוגש למוסד החינוכי דו"ח ליקויים הבנוי על פי רמות חומרה, במטרה לאפיין סדרי קדימות לטיפול. לאחר תיקון הליקויים מונפק אישור בטיחות למוסד החינוכי. חברת M הבטיחות שרות והדרכה, נותנת בנוסף את השירותים הבאים:

  • הדרכות בטיחות / בטיחות אש למנהלי בתי ספר, מורים וגננות, רכזי בטיחות / בטחון, אבות בית ועוד.
  • ייעוץ בטיחות אש לבתי ספר / גני ילדים בשלבי הקמה
  • ביצוע תחקירי תאונות לצורך הפקת לקחים
  • מתן אישורי בטיחות לביצוע קייטנות

צרו קשר עם M הבטיחות שרות והדרכה כי הבטיחות והבריאות זו המקצועיות שלנו!

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

Menu