מבדקי בטיחות קייטנות

תחומי פעילות

:להלן מספר דוגמאות שעורך המבדק בודק בקייטנה
מיגון – דלתות, פינות חדות, בורות
ציוד כיבוי האש בשטח
תקינות המבנים על פי חוזר מנכ"ל
בדיקת הציוד המשמש את הקייטנה
בדיקת הציוד החשמלי בקייטנה
בדיקת החצר והמתקנים בשטח
עפ"י דרישת החוק והנחיות חוזר מנכ"ל כל קייטנה חייבת לקבל אישור בטיחות על תקינות מתחם הקייטנה ע"י יועץ בטיחות או עורך מבדקים במוסדות חינוך.
M הבטיחות, מספקת לקייטנה יועץ בטיחות ועורך מבדקים במוסדות חינוך, אשר מבצע בדיקת בטיחות ותקינות המתחם ומוציא דוח ליקויים לרכז הקייטנה.

לאחר תיקון הליקויים, במידה וקיימים, מקבלת הקייטנה אישור בטיחות סופי.

בקרו אותנו

אם אתם בסביבה

יהושע בן נון 32, נתניה

חייגו אלינו

מוזמנים להרים לנו צלצול

050-6969496

כתבו לנו

נשמח לשמוע כם

mavi@mavi.co.il