Menu

מהו יועץ בטיחות ומהם תפקידיו?

יועץ בטיחות–ההבדל מממונה בטיחות, מיהו ומהם תפקידיו?

יועץ בטיחות הוא גורם המייעץ להנהלת המפעל/החברה בנוגע לדרישות החוק ותקנותיו בנושא בטיחות וגיהות תעסוקתית.

בחברות/מפעלים המעסיקות סה"כ מתחת ל 50 עובדים או לפי הנחייה מיוחדת של מפקח עבודה לפי הסיכונים והסכנות הקיימים במקום העובדים או כעזר לנאמן/ממונה הבטיחות הקיים בחברה–מומלץ ואף חובה(לא לפי הגדרת החוק) להעסיק באופן קבוע יועץ בטיחות הבקיא בחוקים ובתקנות בבטיחות ובריאות בעבודה, המשתנים מעת לעת, בכדי שייעץ למעסיק והעובדים בדבר החוקים והתקנות במדינת ישראל.

תפקיד יועץ הבטיחות היינו לשמור על בטיחותו ובריאותו של העובד, ובכך להקטין את תאונות העבודה ו/או מחלות מקצוע, לסייע למעסיק בשמירה על העובד ובהגנה על הציוד והרכוש של המפעל/חברה, למנוע אי-נעימויות לכל הצדדים ובשורה התחתונה להקטין עלויות כלכליות לכל הגורמים. אנו באים לעבוד ולא להיפצע!

מומלץ שיועץ הבטיחות יהיה לפחות בעל הכשרה של ממונה בטיחות בעבודה, או לחילופין/בנוסף בעל השכלה בתחום הנדסת בטיחות.

ממונה הבטיחות חייב לעבור 8 ימי השתלמות במשך שנה על מנת לשמור על כשירותו.

בנוסף, אם יועץ הבטיחות מעניק שרותים נוספים, כגון: עורך מבדקים במוסדות חינוך, מדריך לעבודה בגובה, מדריך מלגזנים, מדריך מגישי עזרה ראשונה, מכין תכנית לניהול הבטיחות, ועוד.

עליו לעבור עוד ימי עיון על מנת לשמור על כשירותו המקצועית. בקשו מהממונה/יועץ להציג לכם אישורי כשירות בתוקף המפוקחים על ידי המדינה!

קיימים יועצי בטיחות בתחומים שונים, כגון: בטיחות באש(הכוללת עבודה מול שירותי הכבאות וההצלה), בטיחות בבנייה(הכולל ליווי פרויקטים שונים), בטיחות במוסדות חינוך(בתי ספר, אשכולות גנים, קייטנות), בטיחות באירועים המוניים, בטיחות במגרשי ספורט, ועוד.

יועצי הבטיחות מספקים פתרונות(בהתאם להכשרתם) גם בפרויקטים בבנייה, רישוי עסקים, הכנת תיקי שטח, הכנת תיקי מפעל, הכנת תכנית לניהול בטיחות, ביצוע סקרי סיכונים ומפגעים, הכשרת צוותי חירום ותרגולם, ביצוע הדרכות לעובדי המפעל/חברה, כתיבת חוות דעת, ועוד…

חשוב לציין:

א. יועץ בטיחות אינו מקצוע או תפקיד שמוגדר בחוק או תקנות השייכים לתחום הבטיחות כמו מונחים כמו "ממונה בטיחות", "נאמן בטיחות" או "חברי ועדות בטיחות".

ב. ידוע לנו שקיימים גופים כמו כיבוי אש, רשויות מקומיות, משטרה, משרד הכלכלה והתעשייה, וכד' שמתנים במסגרת ההנחיות הפנימיות שלהם קבלת חוות אישור של יועץ בטיחות מבלי שכישוריו, השכלתו ודרך הביצוע משימתו מעוגנים בתחיקת הבטיחות. מכיוון שתפקידיו וסמכויותיו אינן מוגדרות בתחיקה הוא בעל מקצוע חיצוני שנלקח לייעץ להנהלת הארגון בהתאם לכישוריו, ניסיונו והמוניטין שרכש בשטח. במקרה זה, חיוני שיתוף פעולה בין ממונה הבטיחות והיועץ באופן שכל אחד יתרום מניסיונו לקבלת פתרונות אופטימאליים שניתן יהיה להציג במשותף בפני הנהלת הארגון. 

ג. רצוי שיועץ הבטיחות יהיה לפחות "ממונה על בטיחות" כשיר כפי שמוגדר בחוק או לחלופין בעל השכלה בתחום הנדסה מוגדר או הנדסת בטיחות ושהכשרתו וניסיונו יתאימו לתחום שבו הוא נותן שרותי ייעוץ.

צרו קשר עם M הבטיחות שרות והדרכה כי הבטיחות והבריאות זו המקצועיות שלנו!

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

Menu