קורס נאמני בטיחות

קורס נאמני בטיחות נועד כדי להכשיר עובדים מיומנים מתוך הצוות לשמש כנאמני בטיחות.

חברת M הבטיחות שרות והדרכה קיבלה אישור ממפקח עבודה ראשי להכשיר נאמני בטיחות, ומפעלים רבים כבר נעזרו בידע המקצועי של החברה.

הקורס נועד כדי להכשיר נאמני בטיחות למלא את תפקידים, להדריך את העובדים בכל הקשור לנושא הבטיחות, למנוע ולהפחית סיכונים במקום העבודה.

קורס נאמני בטיחות – דברים שחשוב לדעת:

קורס נאמני בטיחות נועד כדי להכשיר עובדים מיומנים מתוך הצוות, לשמש כנאמני בטיחות. תפקיד הנאמנים הוא לפקוח עין, לאתר את המפגעים, לדווח על בעיות ולהציע פתרונות מתאימים. בתאריך 17/08/2017, הוציא מפקח עבודה ראשי הנחייה, שגם חברי ועדת הבטיחות נדרשים לעבור קורס נאמני בטיחות על מנת להכשיר אותם לבצע את תפקידם כחברי הועדה.

החוק קובע כי המחזיק במקום העבודה יכשיר את נאמני הבטיחות לביצוע תפקידם באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או כל מוסד אחר שאישר מפקח עבודה ראשי.

לחברת M הבטיחות שרות והדרכה, יש אישור של מנהל הבטיחות להכשיר נאמני בטיחות, הקורס נעשה בהתאם נוהל הכשרת נאמני בטיחות של מנהל הבטיחות ובפיקוחו. חברות ומפעלים רבים כבר נעזרו בידע המקצועי ובניסיון רב השנים של החברה. צרו קשר, כי בטיחות העובדים היא המטרה המשותפת שלנו.

מטרת קורס נאמני הבטיחות

 • הקניית ידע בסיסי בנושא בטיחות, כך שהמשתתף יוכל להצביע על מפגעים וסיכונים
  והדרכים להקטנתם / נטרולם.
 • להכשיר את המשתתף להפיץ ידע בסיסי בנושאי בטיחות וגיהות בין עובדי הארגון.

סמכויות וחובות נאמן הבטיחות

חובותיו וסמכויותיו של נאמן הבטיחות מוגדרות בסעיף 22 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד (1954):

 1. לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות ולפעול למען שיפורם.
 2. להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגהות.
 3. להודיע בכתב למעביד או לבא כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגהות; העתק מכתב ההודעה יימסר ביד או בדואר רשום למפקח עבודה אזורי.
 4. לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק שביצועו בידי שר העבודה.
 5. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

קהל יעד

 • מנהלים / בעלי תפקידים
 • עובדי המפעל
 • חברי ועדת הבטיחות

נושאי הלימוד

 • יסודות תורת הבטיחות, חוקים ותקנות בבטיחות.
 • ועדת בטיחות ופעולותיה.
 • ארגונומיה
 • ציוד מגן אישי
 • אמצעים למניעת נפילה מגובה
 • עקרונות הגנת מכונות.
 • חומרים מסוכנים
 • בטיחות אש, סוגי דליקות ומניעתן.
 • סיכוני חשמל ומניעתם.
 • גהות תעסוקתית ותנאי סביבה.
 • דרכי גישה, מניעת נפילות והחלקות.
 • סקר סיכונים ומפגעים.
 • מצבי חרום.

משך הקורס

24 שעות לימוד

ניתן לתאם הדרכה גם בשעות אחה"צ והערב, ביום ו' ואצל הלקוח

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי